X FORUM

327.jpg

Zgłaszanie uczestnictwa

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej

W marcu 2019 roku powstało Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej Ze statutu stowarzyszenia:1.    Celami  Stowarzyszenia są:1)    Działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet, wspieranie i promocja inicjatyw kobiet, ich przedsiębiorczości.2)    Działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym.3)    Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym i publicznym, w tym politycznym.4)    Działania  na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia.5)    Propagowanie samokształcenia kobiet.6)    Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka.7)    Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.8)    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,...

Kontakt do Stowarzyszenia

Kontakt: mail: kobiety.czest@wp.pl Adres korespondencyjny: 42 200 Częstochowa, ul. Focha 19/21 lokal 46

Forum Wspierają

98.jpg

70.jpg

Statystyki

Dzisiaj: 7
W tym miesiącu: 44
Wszystkich: 299506

Galeria fotografii

Forum przygotowały panie:

Prace nad przygotowaniem IX Forum prowadzą m.in. panie:

Halina Rozpondek - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Izabela Leszczyna - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Wypych-Gawrońska - prof. dr hab., Rektor Uniwersytetu im. Jana Długosza, Maria Nowicka-Skowron - prof. dr hab., Politechnika Częstochowska, Grażyna Klamek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Joanna Górna – dr, Uniwersytet  im. Jana Długosza, Anna Ogłaza – Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Dar Serca”, Iwona Kiełtyka – lekarz neurolog, Urszula Kulicka - ekonomista, Kamila Grochowina - trener rozwoju osobistego, Beata Młynarczyk – muzykolog, Judyta Kabus - dr, Politechnika Częstochowska, Małgorzata Sętowska – artysta plastyk, Barbara Błaszczyk – pedagog, Elżbieta Markowska- Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl